LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG XUÂN DIỆU TP.MỸ THO