Máy đánh chữ Hermes – Thụy Sĩ

Công ty Paillard là một công ty cơ khí chính xác của Thụy Sĩ tồn tại từ năm 1814 đến năm 1989 . Năm 1938 nó được coi là nhà sản xuất radio lớn nhất ở Thụy Sĩ. Nó được giao dịch với tên E. Paillard & Cie từ năm 1889. và kể từ năm [...]