Radio Sony TR 911

Sony TR-911, Transistor 9 Super Sensitive ra mắt vào tháng 11 năm 1962, có 21.000 bộ được sản xuất vào thời điểm đó. Chiếc đài Sony TR-911 này xuất hiện trong Phim: "Chào buổi sáng Việt Nam" năm 1988. Những người lính đã sử dụng chiếc đài này để nghe giọng nói của Adrian Cronauer [...]